Empathy Map Infographics

  $3.00

  Bản đồ thấu cảm hay còn gọi là Empathy Mapping là một cách phác thảo sơ lược hồ sơ khách hàng hiệu quả. Bản đồ sẽ giúp bạn nhận thức đúng đắn hơn về chân dung của khách hàng. Qua đó thấy hiểu hành vi và hành động ra quyết định của khách hàng.

  Template này hoàn toàn sử dụng được trên MS Power Point, Google Slide và Apple Keynote

  Free download for member. Join our membership program here

  Template compatible with

  Categories: , Tag: